Ảnh minh họa

Vàng mã nói không rồi lại đốt, tại sao?

GNO - Tôi thường nghe pháp tại một ngôi chùa. Trong các buổi giảng thầy thường khuyên Phật tử không nên đốt vàng mã. Thế nhưng, khi Phật tử mang vàng mã đến chùa cúng các vong linh thì thầy vẫn cho đốt, vậy là sao?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1172 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Băn khoăn về hạnh lắng nghe

GNO - Tôi có đức tin đặc biệt vào Bồ-tát Quán Thế Âm và phát nguyện tu tập hạnh lắng nghe. Tôi thường lắng nghe Phật pháp để hiểu về lời Phật dạy. Tôi lắng nghe chính mình để biết rõ tâm tư mà điều chỉnh bản thân, sống đời tử tế.
Ảnh minh họa

Hồi hướng phước đức

GNO - Mọi sự tu tập thiện pháp đều hồi hướng về Vô thượng Bồ-đề, giác ngộ và giải thoát nên cần xa lìa tự ngã.
Ảnh minh họa

Niệm danh hiệu Phật và niệm ân đức Phật

GN - Niệm Phật là pháp môn tu tập quan trọng và phổ biến trong Phật giáo. Pháp tu này do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, được áp dụng và truyền thừa từ thời Ngài còn tại thế cho đến hiện nay.
Phương tiện cầu siêu trong mùa dịch

Phương tiện cầu siêu trong mùa dịch

GN - Vì hoàn cảnh dịch bệnh nên người thân của tôi đã mất sau một thời gian nhập viện. Những người có trách nhiệm ở bệnh viện đã báo tử rồi tiến hành hỏa táng, thu giữ tro cốt để trao lại cho thân nhân vào một dịp thích hợp... 
Muốn hồi hướng phước trước tiên phải tạo phước

Tạo phước để hồi hướng

GN - Theo lời Phật dạy, nếu con cháu phát tâm làm những việc thiện lành rồi đem phước đức ấy hồi hướng cho người thân đã mất thì dù họ có theo nghiệp mà tái sinh vào đâu cũng đều hưởng được phần phước đức ấy.
Ảnh minh họa

Cảnh giác với một số cách lạ dùng để trị Covid-19

GN - Có một nhóm người truyền dạy nhau cách niệm số kèm câu niệm Phật; Một nhóm khác thì truyền dạy nuốt trùn đất sống (địa long) cũng để phòng trị dịch bệnh Covid-19. Xin hỏi quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?
Ảnh minh họa

Tu pháp gì để giải trừ dịch bệnh?

GN - Với các tín đồ Phật giáo, ngoài việc tuân thủ các biện pháp phòng trị bệnh theo y học, gia tâm tu tập và cầu nguyện để tăng phước mong vượt qua dịch bệnh là điều nên làm. 
Trên biển khổ...

Trên biển khổ...

GN - Trong mười hai đại nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm, Ngài đã nguyện ở lại giữa những con sóng bạc đầu

Buông xả để chuyển hóa

GN - Buông xả ở đây không phải là buông tha hay là chối bỏ chạy trốn cuộc đời, mà buông xả các tâm niệm xấu ác

Thông tin hàng ngày