Muốn hồi hướng phước trước tiên phải tạo phước

Tạo phước để hồi hướng

GN - Theo lời Phật dạy, nếu con cháu phát tâm làm những việc thiện lành rồi đem phước đức ấy hồi hướng cho người thân đã mất thì dù họ có theo nghiệp mà tái sinh vào đâu cũng đều hưởng được phần phước đức ấy.
Buông xả để chuyển hóa

Buông xả để chuyển hóa

GN - Buông xả ở đây không phải là buông tha hay là chối bỏ chạy trốn cuộc đời, mà buông xả các tâm niệm xấu ác
Như giọt nước cam lồ

Như giọt nước cam lồ

GN - Tôi dần trở nên cởi mở hơn với bác. Tôi hỏi bác thích hình ảnh nào nhất của Quán Thế Âm,
Vô thanh

Vô thanh

GN - Người ấy đã khuất nẻo sau làn sương nhưng còn vọng lại thanh âm trầm hùng uyên áo.
Phép mầu thần thông

Phép mầu thần thông

GN - Khi những nỗ lực không được đáp trả thì hy vọng sự mầu nhiệm, phép mầu là xu hướng
Thiền với Beethoven

Thiền với Beethoven

GN - Trong thiền lắng nghe, thiền sinh có thể dõi theo bất kỳ âm thanh nào phát ra xung quanh mình.
Tiếng chuông diệu kỳ

Tiếng chuông diệu kỳ

GN - Có câu “Vạn sự tùy duyên”, nếu không có duyên lành thì khó có thể gặp được bạn tu đồng hành.
Huyền năng

Huyền năng

GN - Cứ mỗi khi gần đến các dịp lễ hội của bà con Khmer, tôi đều lên chùa Botum Kiri Rangsay
Giữ tâm thanh thản

Giữ tâm thanh thản

GN - Hôm trước, tôi gặp một người bạn bị bệnh, cuộc sống khó khăn. Anh phải chung sống với bệnh tật...

Thông tin hàng ngày