[Video] Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Sơ Tổ Trúc Lâm Điều Ngự tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Sơ Tổ Trúc Lâm Điều Ngự tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh tham dự; Hiện diện tại lễ tưởng niệm còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; cùng sự hiện diện của chư vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các cấp trực thuộc.
[Video] Tiểu sử Hòa thượng Thích Bửu Huệ (1914-1991)

[Video] Tiểu sử Hòa thượng Thích Bửu Huệ (1914-1991)

GNO - Hòa thượng Thích Bửu Huệ đã hiến trọn cuộc đời thanh tu của mình cho chúng sinh và đạo Pháp. Hơn 40 năm không kể gian lao, chẳng từ khó nhọc, bằng tấm lòng từ bi vô ngã, bình đẳng vị tha, Ngài đã tận tâm trong sự nghiệp đào tạo Tăng tài và dẫn dắt tín đồ Phật tử bước theo con đường Chánh pháp.
[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm Thiền sư Thích Thanh Từ

[Video] Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm Thiền sư Thích Thanh Từ

GNO - Đức Pháp chủ trong chia sẻ tại buổi thăm, nhấn mạnh cốt cách người tu của Thiền su Thích Thanh Từ từ khi ngài còn trẻ, với chiều sâu trong việc thâm nhập nghĩa lý và thực hành giáo pháp của Đức Phật để có đời sống tỉnh thức, nhờ đó “vượt qua tất cả khó khăn để trưởng thành từng bước trên đường đạo”.

Thông tin hàng ngày