Xả là một phẩm tính mà Đức Phật đã có ngay trước khi Ngài giác ngộ

Khái niệm xả trong Phật giáo Nguyên Thủy

NSGN - Để khảo sát những khía cạnh khác nhau của xả, bài viết này sẽ trước hết xem xét những phân tích về thuật ngữ này của Phật Âm (Buddhaghosa), và sau đó sử dụng những đặc điểm chính xuất phát từ sự phân tích này làm cơ sở cho việc xem xét...
Xả là một phẩm tính mà Đức Phật đã có ngay trước khi Ngài giác ngộ

Khái niệm xả trong Phật giáo Nguyên Thủy

NSGN - Để khảo sát những khía cạnh khác nhau của xả, bài viết này sẽ trước hết xem xét những phân tích về thuật ngữ này của Phật Âm (Buddhaghosa), và sau đó sử dụng những đặc điểm chính xuất phát từ sự phân tích này làm cơ sở cho việc xem xét...

Tam thân của Đức Phật

NSGN - Số lượng những danh hiệu khác nhau của Như Lai tạo thành cả một đoàn quân trong thế giới này,nhưng chúng sinh dù có nghe cũng không nhận ra được những danh hiệu đó.

Động tức có khổ...

NSGN - Yên vị một chỗ tu hành, tương chao qua ngày v.v… chẳng phải là việc dễ làm. Yên được mới là việc khó.

Tam thân của Đức Phật

NSGN - Phật không hề diệt độ, Chính pháp cũng không hề diệt; vì muốn thành thục cho chúng sinh mà Phật thị hiện là có diệt độ.

Tư tưởng Trung đạo qua Bát bất

NSGN - Mở đầu Trung luận, Bồ-tát Long Thọ đã sử dụng Bát bất duyên khởi để hệ thống hóa tư tưởng Tánh không trong kinh Bát-nhã.

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

NSGN - Quán Thế Âm là danh hiệu có nguồn gốc từ tiếng Phạn Avalokiteśvara, là thánh ngữ được dân tộc Āryan tại Ấn Độ thời cổ đại sử dụng và lưu truyền.

Pháp đơn giản

NSGN - Khi ta luôn quán sát tâm, luôn canh chừng tâm khi tỉnh thức, thì người biết xem chừng tâm đó sẽ thoát khỏi nanh vuốt của Ma vương.

Đạo ở trong lời nói

NSGN- Chỉ nói mà không làm, chỉ nói mà không rèn luyện, đối với bản thân không có ích lợi, đối với cuộc đời lại là vô nghĩa.

Tìm hiểu pháp tu theo kinh Dược sư

NSGN - Phương pháp tu tập theo kinh Dược Sư hoàn toàn có thể đưa đến kết quả tương thích mà không phải mơ hồ hay chỉ mang tính tín ngưỡng.

Pháp đơn giản

NSGN - Cả hạnh phúc và khổ đau đến từ một nguồn gốc: tham ái và si mê. Đó là lý do tại sao có nhiều khi bạn cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn bất an.

Tất cả chúng sinh là mẹ

NSGN - Chúng ta là một. Chúng ta thật sự là con của tất cả chúng sanh, mà cũng là mẹ của tất cả chúng sanh.

Karl Marx & Thiền đi bộ

NSGN - Marx một thời từng đi bộ, từng đi bộ trong trầm tư, từng đi bộ khi hình dung trong “trạng thái vô tâm” mà Phật giáo xem như là đỉnh cao an lạc của cõi người”.

Trực tâm, thâm tâm & Bồ-đề tâm

NSGN - Nguồn sinh lực của Chánh pháp không phải chỉ tìm thấy trong tam tạng kinh điển mà chính là sự thể nghiệm chân lý trong đời sống của Đức Phật.

Thông tin hàng ngày