Ảnh minh họa

Nét đẹp của người tu sĩ

GNO - Cuộc đời tu là cả hành trình dài chiến đấu với tham sân si của chính mình. Đâu phải dễ dàng để từ bỏ những thói quen thế tục, những suy nghĩ phàm trần đã huân tập trong tâm mình từ bao kiếp.
Tiếng vọng về Vu lan

Tiếng vọng về Vu lan

GNO - Thầy không chỉ dạy cho con bài học về khẩu giáo, mà còn đem đến những bài học thân giáo thiết thực
Mẹ tôi làm công quả

Mẹ tôi làm công quả

GN - Cách vài ngày, tôi thấy mẹ lại lên chùa. Tôi hỏi với theo: Mẹ lên chùa làm gì vậy? Mẹ trả lời: Công quả.
Mùa xuân xuất trần…

Mùa xuân xuất trần…

GN - Ngày Đà Lạt bắt đầu với những cơn gió lạnh cuối năm, tôi xin gia đình cho đi tu, nội và cô đều không đồng ý

Thông tin hàng ngày