Không cầu may mắn

Không cầu may mắn

GN - Cầu may mắn là cầu cho những điều tốt đẹp đến với mình một cách ngẫu nhiên, tình cờ. Trong cuộc sống, hình như ai cũng cầu mong cho mình gặp được nhiều may mắn. Tuy vậy, là một đệ tử Phật, tôi không bao giờ cầu may mắn cho bản thân mình.
Mỗi tháng chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Chư Tăng bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng 14-3-Tân Sửu, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, 24 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới kỳ thứ hai năm Tân Sửu.

Thông tin hàng ngày