Từ khóa: Bình DƯơng
Tìm thấy 134 kết quả
Đoàn cúng dường tại trường hạ chùa Xá Lợi

Phật tử cúng dường các trường hạ tại TP.HCM

GNO - Sáng 11-6, Thượng tọa Thích Quảng Lực, Phó Phân ban Truyền thông hoằng pháp và Ứng dụng công nghệ (thuộc Ban Hoằng pháp T.Ư) đã hướng dẫn các Phật tử... cúng dường các trường hạ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.