[Video] Lễ tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ và chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã viên tịch

[Video] Lễ tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ và chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã viên tịch

GNO - Ngày 22-12 (10-11-Quý Mão), sau khi Đại nghị lần thứ nhất Hội đồng Chứng minh, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã quang lâm tham dự lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch.
[Video] Hòa thượng Thích Lệ Trang sám chủ nghi thức cung tiến Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

[Video] Hòa thượng Thích Lệ Trang sám chủ nghi thức cung tiến Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

GNO - Tại Giác linh đài - nơi tôn trí hương án của Đức Đệ tam Pháp chủ, Hòa thượng sám chủ đã dâng hương cầu nguyện cũng như bạch thỉnh Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ giáng lâm án tiền chứng minh lễ phẩm cúng dường và hộ trì cho thiền môn hưng hiển, tổ ấn rạng ngời, Phật giáo Việt Nam mãi trường tồn...
[TRỰC TIẾP] Khóa lễ trì tụng kinh Hộ quốc Nhân vương

[TRỰC TIẾP] Khóa lễ trì tụng kinh Hộ quốc Nhân vương

GNO - Đây là nội dung trong chương trình chính thức ngày đầu tiên thuộc Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 - Hộ quốc Nhân vương phổ độ đại trai thắng hội đạo tràng do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự.
[TRỰC TIẾP] Khóa lễ cầu nguyện của Phật giáo Nam tông

[TRỰC TIẾP] Khóa lễ cầu nguyện của Phật giáo Nam tông

GNO - “Hộ quốc Nhân vương phổ độ đại trai thắng hội đạo tràng” là danh hiệu của Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do GHPGVN TP.HCM tổ chức trong dịp tháng 7-Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự.

Thông tin hàng ngày