Giác Ngộ Online CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HCM
Cố vấn: HT. Thích Giác Toàn
Tổng Biên tập: TT. Thích Tâm Hải
Ban Thư ký: TT. Thích Chúc Phú, Huỳnh Diệu
Trị sự: Thích Pháp Đăng

TRỤ SỞ TÒA SOẠN
85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3930 3120 - 3930 4784 - 3930 0675
                    3930 6982 - 3930 4388
Fax: (028) 3930 3112
Email: toasoan@giacngo.vn
Website: https://giacngo.vn

Giấy phép hoạt động báo chí số 05/BC-GPXB ngày 2-1-1996 của Bộ Văn hóa - Thông tin

Tuần báo GIÁC NGỘ: Phát hành thứ Sáu hàng tuần
Nguyệt san GIÁC NGỘ: Phụ trương nghiên cứu Phật học, phát hành 15 hàng tháng
GIÁC NGỘ ONLINE: www.giacngo.vn
GIÁC NGỘ TV: Truyền hình trực tuyến