09/08/2020 07:42 (GMT+7)
GN - Bồ-tát có nhiều phương tiện và cách thức để ban vui cứu khổ, năng lực ấy vốn “không thể nghĩ bàn” Xem tiếp...
quanam.jpg
08/08/2020 04:55 (GMT+7)
GN - Quán Âm hay Quan Âm là cách gọi khác nhau của 觀音 (lược xưng của 觀世音, Phạn ngữ: Avalokitesvara) Xem tiếp...
Phap.jpg
07/08/2020 14:27 (GMT+7)
GN - Xin quý báo vui lòng giải thích Pháp là gì? Có phải là Phật pháp không? Xem tiếp...
candle.jpg
02/08/2020 08:57 (GMT+7)
GN - Cầu mong cho mình và người cùng chúng sinh an lành, không sợ hãi, bớt bệnh khổ, thân khỏe tâm an Xem tiếp...
31/07/2020 08:54 (GMT+7)
[GNO-Video] Mời quý vị cùng nghe lại chia sẻ của ĐĐ.Thích Trí Minh, Bác sĩ Chuyên khoa I... Xem tiếp...
28/07/2020 08:58 (GMT+7)
[GNO-Radio] Việc quan hệ với người đã có gia đình, tự nguyện, cam kết không ai làm tổn hại... Xem tiếp...
tini.jpg
26/07/2020 19:56 (GMT+7)
GN - Tuy hai sách này được xếp vào bốn bộ Luật tiểu nhưng bản chất không phải giới luật. Xem tiếp...
chuyenhoa.jpg
17/07/2020 14:52 (GMT+7)
GN - Gần đây ác tâm trong người tôi hay trỗi dậy, đôi lúc có ý nghĩ hủy báng Đức Phật. Xem tiếp...
hoasen.jpg
16/07/2020 10:15 (GMT+7)
GN - Trưởng lão nghĩa là gì? Và tiêu chí nào để được xưng danh Trưởng lão? Xem tiếp...
ton kinh.jpg
12/07/2020 17:10 (GMT+7)
GN - Bởi không ai hoàn hảo cả, không ai mà không có lầm lỗi, quan trọng là có sám hối và biết phục thiện Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.063
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor