bt.JPG
14/08/2020 14:12 (GMT+7)
GN - Bố-tát là dịch âm từ tiếng Sanskrit “Posatha”. Từ này là một dạng hỗn chủng của tiếng Sanskrit Phật giáo Xem tiếp...
ducphat.jpg
Đã cập nhật: 4 giờ 29 phút
GN - Theo lời dạy của Thế Tôn, người với tâm chánh tín xuất gia học đạo, nên làm hai việc Xem tiếp...
Phamthanh.jpg
11/08/2020 07:52 (GMT+7)
GN - Phàm là phàm phu, chưa tu tập viên mãn Bát Thánh đạo tức Giới - Định - Tuệ, chưa thành tựu Đạo tuệ Xem tiếp...
04/08/2020 10:23 (GMT+7)
GN - Người đệ tử Phật chân chính, ngoài việc tu tập giới định tuệ để hướng đến viên mãn phước và trí Xem tiếp...
phatnietban.jpg
28/07/2020 14:44 (GMT+7)
GN - Quả vị Sa-môn hay bốn quả Sa-môn, bốn quả Thanh văn, bốn quả Thánh gồm Sơ quả Tu-đà-hoàn Xem tiếp...
quasong.jpg
22/07/2020 14:51 (GMT+7)
GN - Kinh là kho tàng vô giá, đưa con người đến an lạc, giải thoát, Niết-bàn. Xem tiếp...
NhuLai 2.jpg
18/07/2020 15:37 (GMT+7)
GN - Hàng đệ tử Phật ưa thích cúng dường lên Thế Tôn để gieo trồng thiện căn, vun bồi phước đức. Xem tiếp...
anh mha1.jpg
11/07/2020 11:55 (GMT+7)
GN - Giáo pháp của Đức Phật là kho tàng diệu bảo, là mạch nguồn trí tuệ có công năng gội sạch cấu uế Xem tiếp...
duc-phat(1).jpeg
09/07/2020 15:47 (GMT+7)
GN - Phái đoàn các vị Lệ-xa ở Tỳ-xá-ly khi đi đến Đức Phật đang ngự trong vườn xoài Am-bà-bà-lê Xem tiếp...
chanhphap.jpg
06/07/2020 10:55 (GMT+7)
GN - Gìn giữ Chánh pháp trụ thế lâu dài nhằm lợi ích chúng sinh là nhiệm vụ của các đệ tử Phật Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.063
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor