GN - Mong tất cả năm mới đẹp đẽ hơn, mạnh mẽ hơn để đạt được sở nguyện của mình. Đó là lời chúc xuân của tôi.
phongsanh.jpg GN - Trong nhiều loại quả báo có tính chất ‘nhãn tiền’, biểu hiện ngay trong hiện đời... Xem tiếp...
GN - Vừa bước vô cửa chị thấy người chết đang đắp chiếu. Người ngồi bên cạnh là Bồ-tát Quán Thế Âm... Xem tiếp...
tqh.jpg GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay / Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa / Kiếp người lắm nỗi móc mưa... Xem tiếp...
Dành cho quảng cáo - ô 1, trang chủ
Dành cho Quảng cáo - trang chủ, ô 2
Dành cho quảng cáo, ô 3
Dành cho quảng cáo, ô 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 934
Nguyệt san Giác Ngộ
Hoa Tiên - trang chủ
Diệu Tướng Am - trang chủ
Điêu khắc Huỳnh Gia - trang chủ (10-11-2017 > 10-2-2018)
Linh Nga, trang chủ, 1-2 > 1-3-2018
Trà Hùng Phát - trang chủ (10-1-2017 * 10-1-2018)
Thiên Phú Thạo - trang chủ - 5.8 - 5.12.2017
Ấm Tử Sa - trang chủ
Lớp Hoằng luật - trang chủ, 27-12-2017 . 27-2-2018
Phật giáo Cần Thơ, trang chủ, 31-1 > 1-3-2018
Visitor