GN - Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phật học Hồng Kông cho rằng, nguồn năng lượng tỏa ra từ việc tụng niệm
niemphat.jpg GN - Người tu niệm Phật khi bước vào giai đoạn Nhập tâm thì chỉ ghi nhận, hoan hỷ với thành tựu bước đầu... Xem tiếp...
Dành cho quảng cáo - ô 1, trang chủ
Dành cho Quảng cáo - trang chủ, ô 2
Dành cho quảng cáo, ô 3
Dành cho quảng cáo, ô 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 932
Nguyệt san Giác Ngộ
Hỏa táng Long Thọ - Trang chủ
Hoa Tiên - trang chủ
Đại giới đàn Cần Thơ, trang chủ, đăng 21-10 > 21-11-2017
Diệu Tướng Am - trang chủ
Ấm Tử Sa - trang chủ
Lớp Hoằng luật - trang chủ, 27-12-2017 . 27-2-2018
Thiên Phú Thạo - trang chủ - 5.8 - 5.12.2017
Điêu khắc Huỳnh Gia - trang chủ (10-11-2017 > 10-2-2018)
Trà Hùng Phát - trang chủ (10-1-2017 * 10-1-2018)