GN - Câu trả lời thích hợp nhất có lẽ là: Khi chết, con người ta sẽ đi về trái tim của những người đang sống.
đeiuphuc.jpg GN - Điều phục tâm là cốt tủy tu tập theo giáo pháp Thế Tôn. Tâm phải được huấn luyện như luyện ngựa Xem tiếp...
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.029
Nguyệt san Giác Ngộ
Nhang thiền - trang chủ - vị trí đầu 24-5-2019
Lịch GN - trang chủ, số 2
Pháp phục Nguyên Dung - trang chủ, số 3, tới 31.12.2019
Mời đặt báo 2020 - trang chủ
Bách hoa 1968, Trang chủ, 8.5 - 24.12.2019
Chùa Bát Nhã, Viện chuyên tu Tuệ Giác - trang chủ, 13 - 17.11.2019
Linh Nga, trang chủ, 1-2 > 1-3-2018
Làm báo cùng Giác Ngộ
Chùa Huệ Nghiêm, Lớp Hoằng luật, trang chủ, 2-11-2019 > 2-1-2020
Qcao, Trang chủ, Liên hệ
Visitor
Visitor