NSGN - Quán Thế Âm là danh hiệu có nguồn gốc từ tiếng Phạn Avalokiteśvara, là thánh ngữ được dân tộc Āryan tại Ấn Độ thời cổ đại sử dụng và lưu truyền.
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.051
Nguyệt san Giác Ngộ
Pháp phục Nguyên Dung - trang chủ, số 3, tới 31.12.2019
GNO trực tuyến, trang chủ
Linh Nga, trang chủ, 1-2 > 1-3-2018
Đại giới đàn Thiện Tâm, Cần Thơ - trang chủ, 3-3 > 3-4-2020
Làm báo cùng Giác Ngộ
Trầm hương Kỳ Anh, trang chủ, 5-3-2020 > 5-3-2021
Qcao, Trang chủ, Liên hệ
Visitor
Visitor