GN - Tôi thấy tụng kinh “điện tử” dễ dàng và tiện dụng hơn. Nhưng có người nói vậy là bất kính?
dauda.jpg GN - Đầu-đà (dhuta) là tịnh hạnh chứ không phải khổ hạnh hành xác... Xem tiếp...
hoasen.jpg GN - Có nên xả một vài giới nào mình cảm thấy chưa chắc chắn? Sự hiểu của tôi như vậy có đúng không? Xem tiếp...
lacquan.jpg GNO - Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng người nam và nữ từ 52 tuổi trở lên có điểm đo lường cao hơn... Xem tiếp...
image2.JPG GNO - Sắp vào ngày cuối tuần, Giác Ngộ online giới thiệu tới quý độc giả hai món chay dễ làm... Xem tiếp...
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2017 - Trang chủ
Dành cho Quảng cáo - trang chủ, ô 2
Dành cho quảng cáo, ô 3
Dành cho quảng cáo, ô 4
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 897
Nguyệt san Giác Ngộ
Hỏa táng Long Thọ - Trang chủ
Hoa Tiên - trang chủ
Công ty Linh Nga
Phạm Nghiêm Trai
Trà Hùng Phát - trang chủ (10-1-2017 * 10-1-2018)
Ấm Tử Sa - trang chủ
Thư mời TÂM LINH MẦU NHIỆM - trang chủ
Diệu Tướng Am - trang chủ
Cơ sở điêu khắc Thiên Phú Thạo