Chúng ta thường cảm thấy bận rộn hơn nhiều so với yêu cầu thực sự của đời sống

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.
[VIDEO] Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông, thành lập nhóm "Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo"
[VIDEO] Ra mắt Ban Thông tin - Truyền thông, thành lập nhóm "Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo"
[VIDEO] Thủ tướng Chính phủ gặp mặt lãnh đạo các tôn giáo nhân Quốc khánh 2-9
[VIDEO] Thủ tướng Chính phủ gặp mặt lãnh đạo các tôn giáo nhân Quốc khánh 2-9

Thời sự

Văn hóa

Điểm nhìn

Phật học

Tư vấn

Tự viện

Tuổi trẻ

Phật giáo nước ngoài

Lịch sử

Nguyệt san Giác Ngộ

Từ thiện

Cần biết

Thông tin hàng ngày