[TRỰC TUYẾN] Niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sinh Tịnh độ

[TRỰC TUYẾN] Niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sinh Tịnh độ

GNO - Chương trình Pháp thoại cuối tuần kỳ này trên Giác Ngộ Online và các nền tảng số số của Báo Giác Ngộ giới thiệu pháp thoại của Hòa thượng Thích Giác Như, chùa Từ Quang (San Francisco, California, Hoa Kỳ). Buổi thuyết giảng thực hiện tại chùa Vạn Đức - TP.Thủ Đức.
[Video] Hoà thượng Thích Lệ Trang giáo giới cho giới tử Tăng Bắc tông tại giới trường Huệ Nghiêm

[Video] Hoà thượng Thích Lệ Trang giáo giới cho giới tử Tăng Bắc tông tại giới trường Huệ Nghiêm

GNO - Hòa thượng Chánh Chủ đàn khai thị, giới là phương tiện giúp mỗi người đình chỉ lỗi lầm của thân tâm. Thọ giới là tiếp nhận những phương tiện phòng hộ. Vì vậy, mỗi giới tử cần phải thanh tịnh để tiếp nhận giới pháp thanh tịnh; mỗi giới tử cần duy trì và phát triển thiện tính để phòng hộ thân, khẩu và ý.

Thông tin hàng ngày