Từ khóa: VIÊN TỊCH
Tìm thấy 174 kết quả
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022)

Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022)

GNO - Với tinh thần “Truyền đăng tục diệm”, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc luôn nuôi dưỡng và phát huy hạnh nguyện tiếp độ chúng Ni. Nhiều vị Ni xuất thân từ Ni trường Phước Huệ đã thành công trong những Phật sự, công tác giáo dục, hoằng pháp, lãnh đạo Ni giới.

Thông tin hàng ngày