Tết Việt ở chùa xa

Tết Việt ở chùa xa

GN - TT.Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm (Thụy Điển) thống kê sơ bộ, cộng đồng người Việt...

Thông tin hàng ngày