Tín ngưỡng Dược Sư và ý nghĩa thời đại

Tín ngưỡng Dược Sư và ý nghĩa thời đại

NSGN - Tín ngưỡng Dược Sư với đại diện là thế giới Lưu ly nằm ở phương Đông mà nó tương tự với các cõi Tịnh độ khác, đều dùng việc phát đại nguyện lực để làm xuất phát điểm giải quyết mọi đau khổ ở hiện thực, lấy việc giải cứu tất cả chúng sanh làm mục tiêu cuối cùng...
Tượng Phật tại Phuket, Thái Lan

Tìm hiểu "Lời tựa" trong Dị bộ tông luân luận

NSGN - Quá trình phát triển Phật giáo là một dòng chảy tương tục, mỗi thời kỳ đều mang một sứ mệnh quan trọng. Phật giáo muốn tồn tại bắt buộc phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh xã hội.
Phật pháp, qua mỗi thời đại, đều có những bậc long tượng xuất chúng đem trí tuệ và văn tài hộ trì Chánh pháp

Ngón tay chỉ mặt trăng: Thông điệp kinh Lăng-già

NSGN -  “Ta từ đêm chứng được Chánh giác Tối thượng, cho đến đêm nhập Niết-bàn, ở khoảng giữa thời gian đó, thậm chí Ta không hề thuyết một chữ, cũng chẳng phải đã thuyết hay đang thuyết. Không thuyết mới là Phật thuyết”. (Kinh Lăng-già)
Hạnh buông xả

Hạnh buông xả

NSGN - Trên bước đường tu theo Phật, hạnh buông xả là điều tiên quyết phải thực hiện. Đối với người xuất gia theo Phật, tất yếu phải từ bỏ gia đình, nhà cửa, sự nghiệp. 

Pháp sanh diệt

NSGN - Muốn giáo hóa chúng sanh, ta phải giáo hóa mình trước, làm cho mình giải thoát và tác động cho người thấy, hay nghe ta nói cũng được giải thoát, đó là pháp chân thật.
Cầu siêu bạt độ

Cầu siêu bạt độ

NSGN - Người tổ chức có lòng thành và người chủ trì lễ cầu siêu có đời sống tâm linh trong sáng thực sự thì có thể hóa giải mọi oan gia nghiệp chướng cho người quá cố.

Phật giáo ở Nepal

NSGN - Mặc dù trải qua vô vàn khó khăn, gian khổ, nhưng Phật giáo cũng đã cắm sâu vào mảnh đất Nepal.

Xuân tuệ giác và đức hạnh

NSGN - Đối với hành giả đi theo dấu chân Phật, nỗ lực phát huy được trí tuệ và đạo đức, thì không phải mỗi năm mới có một mùa xuân.
Đi tìm mùa xuân Di Lặc

Đi tìm mùa xuân Di Lặc

NSGN - "Chúng ta không nên chờ đợi Đức Di Lặc một cách quá ngây thơ. Chúng ta phải sửa soạn đón tiếp Ngài."

Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ

NSGN - Chúng ta kỳ vọng trong tương lai, Phật giáo Ấn Độ sẽ tạo được nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân Ấn tìm được lời dạy quý báu của Đức Phật.

Thiền trong đời thường

NSGN - Đối với người tu Pháp hoa, họ thiền trong mọi sinh hoạt, từ tụng niệm, lễ bái, nghe pháp, thuyết giảng, thậm chí trong mọi việc làm bình thường hàng ngày đều không rời thiền.

Tịnh độ ngũ kinh

NSGN - Thế giới Cực lạc có nguồn vui cực kỳ, vì tâm của hành giả ở đó hoàn toàn an vui, thân hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn cảnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, xã hội hoàn toàn tốt đẹp.

Quên và nhớ

NSGN - Ái là thứ chúng sinh huân tập đến kinh hoàng. Khó tránh bi thương phiền não khi mất mát.

Thông tin hàng ngày