Cầu siêu bạt độ

Cầu siêu bạt độ

NSGN - Người tổ chức có lòng thành và người chủ trì lễ cầu siêu có đời sống tâm linh trong sáng thực sự thì có thể hóa giải mọi oan gia nghiệp chướng cho người quá cố.
Phật giáo ở Nepal

Phật giáo ở Nepal

NSGN - Mặc dù trải qua vô vàn khó khăn, gian khổ, nhưng Phật giáo cũng đã cắm sâu vào mảnh đất Nepal.
Xuân tuệ giác và đức hạnh

Xuân tuệ giác và đức hạnh

NSGN - Đối với hành giả đi theo dấu chân Phật, nỗ lực phát huy được trí tuệ và đạo đức, thì không phải mỗi năm mới có một mùa xuân.
Đi tìm mùa xuân Di Lặc

Đi tìm mùa xuân Di Lặc

NSGN - "Chúng ta không nên chờ đợi Đức Di Lặc một cách quá ngây thơ. Chúng ta phải sửa soạn đón tiếp Ngài."
Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ

Sự hồi sinh của Phật giáo Ấn Độ

NSGN - Chúng ta kỳ vọng trong tương lai, Phật giáo Ấn Độ sẽ tạo được nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân Ấn tìm được lời dạy quý báu của Đức Phật.
Thiền trong đời thường

Thiền trong đời thường

NSGN - Đối với người tu Pháp hoa, họ thiền trong mọi sinh hoạt, từ tụng niệm, lễ bái, nghe pháp, thuyết giảng, thậm chí trong mọi việc làm bình thường hàng ngày đều không rời thiền.
Tịnh độ ngũ kinh

Tịnh độ ngũ kinh

NSGN - Thế giới Cực lạc có nguồn vui cực kỳ, vì tâm của hành giả ở đó hoàn toàn an vui, thân hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn cảnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, xã hội hoàn toàn tốt đẹp.
Quên và nhớ

Quên và nhớ

NSGN - Ái là thứ chúng sinh huân tập đến kinh hoàng. Khó tránh bi thương phiền não khi mất mát.
Hai nghĩa của nghiệp

Hai nghĩa của nghiệp

NSGN - Luật nghiệp tâm lý không phải là vấn đề của niềm tin, mà là thứ chúng ta có thể tự quan sát và thực nghiệm.

Thông tin hàng ngày