Họ như là những con người, giống như tôi, đều tìm kiếm hạnh phúc và mong ước tránh được đau khổ - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Sự bình đẳng căn bản

GNO - Trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc và tránh né đau khổ, tất cả chúng ta về căn bản là như nhau, do đó, bình đẳng với nhau.
Ảnh minh họa

Góc nhìn về hộ niệm

GNO - Hộ niệm là một trong rất nhiều phương tiện hoằng pháp lợi sinh, vừa giúp người sắp mất hay người mới mất nương theo giáo pháp của Đức Phật để vững niềm tin trở về cố quận vừa gieo duyên lành, dẫn dắt thân nhân của họ quay về Chánh đạo.
Đạo Phật giữa thời đại chúng ta

Đạo Phật giữa thời đại chúng ta

GNO - Trong thời đại của chúng ta, cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, rất nhiều cấu trúc, thiết chế xã hội cũng như quan niệm truyền thống đã và đang dần bị tác động, phá vỡ. Mạng xã hội là một điển hình như vậy.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1177 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thực trạng sách giáo khoa tại nước ta

GNO - “… Điều trăn trở nhất của các nhà khoa học là hiện nay, sau rất nhiều cuộc cải cách giáo dục, sau nhiều lần thay sách, với khoản chi phí khổng lồ, chúng ta vẫn chưa có một chương trình chuẩn theo đúng nghĩa khoa học”. – GS.Nguyễn Kế Hào.

Thông tin hàng ngày