Thoát khỏi sợ hãi

Thoát khỏi sợ hãi

NSGN - Sống trong một nền văn hóa dựa trên sợ hãi, điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến trạng thái tâm của bạn và những quyết định bạn đưa ra.
Độ nhất thiết khổ ách

Độ nhất thiết khổ ách

NSGN - Càng đạt đến sự vô ngã thì con người càng giảm bớt đau khổ. Đến vô ngã hoàn toàn thì không còn đau khổ nữa.
Nimitta trong Thanh tịnh đạo

Nimitta trong Thanh tịnh đạo

NSGN - Thanh tịnh đạo đã khắc họa rất rõ ràng về bản chất cũng như cách tu tập hệ thống tám định Jhānas: Bốn định hữu sắc (rupa jhāna), bốn định vô sắc (arupa jhāna).
Pháp thân của chư Phật

Pháp thân của chư Phật

NSGN - Không phải pháp thân của chư Phật khác pháp thân của chúng sinh. Khác hay không chỉ ở mặt hiện hay ẩn, tướng và dụng.
Tâm của người ngồi thiền

Tâm của người ngồi thiền

NSGN - Thiền khám phá bản chất của tâm hồn, cung cấp một phương pháp chủ động để rèn giũa sự tỉnh thức và trạng thái tinh thần từ quan điểm đầu tiên của một người hành trì.
Pháp đơn giản

Pháp đơn giản

NSGN - Nếu bạn thất niệm một phút, bạn điên đảo một phút. Nếu buông lơi chánh niệm hai phút, bạn điên đảo hai phút.
Bạn với trời xanh

Bạn với trời xanh

NSGN - Giữa buổi trưa yên tĩnh, đâu đây vang lên tiếng chim hót véo von. Tôi cũng tập mỉm cười khi nghe tiếng chim hót. Tu là tập.
Một đoạn nhân duyên

Một đoạn nhân duyên

NSGN - Sống được với tánh Phật của mình thì nhận được tánh bình đẳng của pháp, có chẳng khác không, không chẳng khác có, có tức là không, không tức là có.
Tâm của người ngồi thiền

Tâm của người ngồi thiền

NSGN - Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận các lợi ích của thiền chánh niệm để đối trị cảm giác lo âu, tâm lý chán nản (depression) và cải thiện giấc ngủ.
Lực của các thói quen và cách đối trị

Lực của các thói quen và cách đối trị

NSGN - Muốn giải thoát, thói quen phải được trừ bỏ. Chấm dứt sinh tử, cũng chính là chấm dứt các lực có từ thói quen. Bởi lực này là tác nhân chính dẫn chúng sinh luân hồi khi đủ duyên, gọi là lực nghiệp.
Đời sống từ bi

Đời sống từ bi

NSGN - Bí quyết cho một thế giới thành công và hạnh phúc là việc phát triển lòng từ bi.
Khẩu nghiệp

Khẩu nghiệp

NSGN - Nếu chúng ta dùng lời ác chê bai, mắng chửi, nguyền rủa mọi người thì thọ lãnh quả báo đau khổ vô cùng.

Thông tin hàng ngày