Thoát khỏi sợ hãi

Thoát khỏi sợ hãi

NSGN - Sống trong một nền văn hóa dựa trên sợ hãi, điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến trạng thái tâm của bạn và những quyết định bạn đưa ra.
Chiêm nghiệm thực tế từ kinh luận

Chiêm nghiệm thực tế từ kinh luận

NSGN - Chiêm nghiệm thực tế từ những câu chuyện nhỏ được kể trong kinh luận cho mình một trải nghiệm mới, hiểu được bản chất sự việc con người nhiều hơn, quan trọng là giúp mình bình thản hơn với những gì xảy ra trong thế giới này.
Một khi đánh mất chính mình, thì cũng có nghĩa chúng ta đã không có sinh mệnh thật sự.

Tìm lại con người thật của mình

NSGN - Nếu bạn không muốn mục ruỗng như cỏ cây, không mong sống phí một đời một cách trống rỗng, thì bạn buộc phải chọn cách hành động, cố gắng tìm lại con người thật của chính mình. 
Hãy hướng về mùa xuân Di Lặc với cảm nhận về hạnh phúc trong Tứ vô lượng tâm - Ảnh: chùa Giác Ngộ

Mùa xuân, tản mản về hạnh phúc

NSGN - Mỗi độ xuân về, chúng ta thường nghe mọi người chúc nhau là xuân như ý, thành công, tiền bạc dồi dào, nhưng cái cuối cùng họ muốn chúc nhau là hạnh phúc, vì phải chăng những thành đạt vật chất cuối cùng cũng quy về hạnh phúc?
Ảnh: Chùa Thiên Ân

Xuân vĩnh hằng

NSGN - Năm mới, kính chúc chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài nước phát triển được phước đức và trí sáng suốt thấy được nhân duyên hành đạo của mình để nuôi sống giới thân huệ mạng trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.
Đối trị lo sợ

Đối trị lo sợ

NSGN - Với người thật tu, điều đáng sợ là sợ người cung kính mà mình không xứng đáng thì sẽ bị tổn phước.
Độ nhất thiết khổ ách

Độ nhất thiết khổ ách

NSGN - Càng đạt đến sự vô ngã thì con người càng giảm bớt đau khổ. Đến vô ngã hoàn toàn thì không còn đau khổ nữa.
Nimitta trong Thanh tịnh đạo

Nimitta trong Thanh tịnh đạo

NSGN - Thanh tịnh đạo đã khắc họa rất rõ ràng về bản chất cũng như cách tu tập hệ thống tám định Jhānas: Bốn định hữu sắc (rupa jhāna), bốn định vô sắc (arupa jhāna).
Pháp thân của chư Phật

Pháp thân của chư Phật

NSGN - Không phải pháp thân của chư Phật khác pháp thân của chúng sinh. Khác hay không chỉ ở mặt hiện hay ẩn, tướng và dụng.
Tâm của người ngồi thiền

Tâm của người ngồi thiền

NSGN - Thiền khám phá bản chất của tâm hồn, cung cấp một phương pháp chủ động để rèn giũa sự tỉnh thức và trạng thái tinh thần từ quan điểm đầu tiên của một người hành trì.
Pháp đơn giản

Pháp đơn giản

NSGN - Nếu bạn thất niệm một phút, bạn điên đảo một phút. Nếu buông lơi chánh niệm hai phút, bạn điên đảo hai phút.

Thông tin hàng ngày