Chân dung Đại đức Thích Thiện Hòa (1968-2021)

TP.HCM: Đại đức Thích Thiện Hòa viên tịch

GNO - Hôm nay, 24-7, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh đã thông tin về sự viên tịch của Đại đức Thích Thiện Hòa, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện, trụ trì chùa Thiện Phước.
TP.HCM: Hòa thượng Thích Giác Thông viên tịch

TP.HCM: Hòa thượng Thích Giác Thông viên tịch

GNO - Hôm nay, 23-7, Thượng tọa Thích Minh Trì, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Trảng Bom thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện, Giáo đoàn IV Hệ phái Phật giáo Khất sĩ; Môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Giác Thông viên tịch.
Gia Lai: Hòa thượng Thích Trí Yên viên tịch

Gia Lai: Hòa thượng Thích Trí Yên viên tịch

GNO - Hôm nay, 8-7, Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Ban Tang lễ, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Trí Yên viên tịch.

Thông tin hàng ngày