Trung ương GHPGVN viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc tại chùa Phước Huệ

Trung ương GHPGVN viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

GNO - Chiều 5-5, chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban ngành, viện Trung ương đã đến viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương tại chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp).
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022)

Tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (1917-2022)

GNO - Với tinh thần “Truyền đăng tục diệm”, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc luôn nuôi dưỡng và phát huy hạnh nguyện tiếp độ chúng Ni. Nhiều vị Ni xuất thân từ Ni trường Phước Huệ đã thành công trong những Phật sự, công tác giáo dục, hoằng pháp, lãnh đạo Ni giới.

Thông tin hàng ngày