04/08/2020 10:23 (GMT+7)
GN - Người đệ tử Phật chân chính, ngoài việc tu tập giới định tuệ để hướng đến viên mãn phước và trí Xem tiếp...
phatnietban.jpg
28/07/2020 14:44 (GMT+7)
GN - Quả vị Sa-môn hay bốn quả Sa-môn, bốn quả Thanh văn, bốn quả Thánh gồm Sơ quả Tu-đà-hoàn Xem tiếp...
DSC_0624.jpg
25/07/2020 10:23 (GMT+7)
GN - Ta có thể khám phá những hạt giống của trí tuệ bên trong tàng thức của mình để giúp Mạt-na chuyển hóa Xem tiếp...
24/07/2020 16:29 (GMT+7)
GN - Thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy đánh dấu mốc từ khi Đức Phật thành đạo đến khi Đức Phật vào Niết-bàn. Xem tiếp...
quasong.jpg
22/07/2020 14:51 (GMT+7)
GN - Kinh là kho tàng vô giá, đưa con người đến an lạc, giải thoát, Niết-bàn. Xem tiếp...
NhuLai 2.jpg
18/07/2020 15:37 (GMT+7)
GN - Hàng đệ tử Phật ưa thích cúng dường lên Thế Tôn để gieo trồng thiện căn, vun bồi phước đức. Xem tiếp...
anh mha1.jpg
11/07/2020 11:55 (GMT+7)
GN - Giáo pháp của Đức Phật là kho tàng diệu bảo, là mạch nguồn trí tuệ có công năng gội sạch cấu uế Xem tiếp...
duc-phat(1).jpeg
09/07/2020 15:47 (GMT+7)
GN - Phái đoàn các vị Lệ-xa ở Tỳ-xá-ly khi đi đến Đức Phật đang ngự trong vườn xoài Am-bà-bà-lê Xem tiếp...
07/07/2020 10:08 (GMT+7)
GN - Thiết nghĩ sống trên cuộc đời này, bao giờ chúng ta cũng có người thương và có cả người ganh tức. Xem tiếp...
chanhphap.jpg
06/07/2020 10:55 (GMT+7)
GN - Gìn giữ Chánh pháp trụ thế lâu dài nhằm lợi ích chúng sinh là nhiệm vụ của các đệ tử Phật Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.061
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor