30/09/2020 09:07 (GMT+7)
GN - Đại lão HT.Thích Hiển Tu năm này tròn 100 tuổi, với 93 năm xuất gia tu hành... Xem tiếp...
thoxaloi 2.jpg
24/09/2020 11:03 (GMT+7)
GN - Xá-lợi của Đức Phật và một số Thánh tăng A-la-hán lưu lại sau khi trà tỳ là có thật. Xem tiếp...
tuhanh.jpg
19/09/2020 09:04 (GMT+7)
GN - Ai cũng có thể tu được, cũng có thể xuất gia và hành đạo được nhưng tu và hành đạo cho đúng Chánh pháp mới là điều khó. Xem tiếp...
phatgiao.jpg
12/09/2020 11:54 (GMT+7)
GN - Thay vì loại bỏ thì dùng chính cái thói quen sử dụng điện thoại đó để hướng chúng về cảnh giới thiện Xem tiếp...
thocungtotien.jpg
02/09/2020 12:56 (GMT+7)
GN - Có hiếu là khó, nhưng thực hành hạnh hiếu cho đúng thì lại càng khó hơn. Xem tiếp...
a gui dien 2.jpg
25/08/2020 11:09 (GMT+7)
GN - Muốn không thối chuyển phải biết rõ những nguyên nhân của thối chuyển. Xem tiếp...
4 hang nguoi.jpg
16/08/2020 07:57 (GMT+7)
GN - Gặp được người tốt mà mình chỉ nhờ cậy và không sửa mình cho tốt thì duyên lành ấy cũng chóng tan Xem tiếp...
tuduy.jpg
14/08/2020 08:14 (GMT+7)
GN - Tôi của ngày xưa rất khát khao giàu có. Tôi của ngày xưa luôn cố gắng đi làm mỗi ngày Xem tiếp...
maudon.jpg
13/08/2020 10:08 (GMT+7)
GN - Bạn than mất hết niềm tin vào cuộc đời, vì lần lượt ngay đến người thân nhất cũng không còn làm bạn tin được nữa! Xem tiếp...
anh mhoa.jpg
05/08/2020 16:58 (GMT+7)
GN - Tôi dùng từ cung kính chứ không dùng từ tôn kính. Tôn kính là nói đến nội tâm Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.070
Nguyệt san Giác Ngộ
Địa điểm phát hành GN, cụm Tư vấn
Sách Giác Ngộ, cụm Tư vấn
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Tư vấn
Liên hệ 1
Visitor
Visitor