Ảnh minh họa

Thiền phái Lâm Tế

GN - Thiền phái Lâm Tế là một dòng thiền được liệt vào Ngũ gia Thất tông tức là thiền chính phái được Thiền sư Lâm Tế - Nghĩa Huyền (không rõ năm sinh, mất năm 867) sáng lập.
Cần có thời gian chuyên tu

Cần có thời gian chuyên tu

GN - Tôi nghĩ rằng người tu muốn có sự chứng đạt trong tu tập thì cần phải có thời gian viễn ly để chuyên tu.
Lợi ích của Thiền

Lợi ích của Thiền

GN - Mỗi người tùy theo hoàn cảnh và trình độ khác nhau mà nương theo pháp tương ưng để tu tập
Thiền trong công việc

Thiền trong công việc

GN - Hồi tôi học trung cấp Phật học, có một huynh rất thích tu thiền. Huynh ấy dành rất nhiều thời gian để ngồi thiền.

Thông tin hàng ngày