Thiền sư Thích Thanh Từ

Lời chúc đầu xuân của Thiền sư Thích Thanh Từ

GN - Thiền sư “Đả Táo Đọa”, do đập bể ông Táo mà thành danh. Ngài tu ở vùng núi Xuân Sơn bên Trung Hoa với một số đồ chúng. Một hôm ngài dẫn chúng đi dạo núi, đến gần thung lũng thấy một miếu thờ, dân chúng làm thịt bò, trâu, heo, gà dâng cúng...
Cần có thời gian chuyên tu

Cần có thời gian chuyên tu

GN - Tôi nghĩ rằng người tu muốn có sự chứng đạt trong tu tập thì cần phải có thời gian viễn ly để chuyên tu.
Lợi ích của Thiền

Lợi ích của Thiền

GN - Mỗi người tùy theo hoàn cảnh và trình độ khác nhau mà nương theo pháp tương ưng để tu tập
Thiền trong công việc

Thiền trong công việc

GN - Hồi tôi học trung cấp Phật học, có một huynh rất thích tu thiền. Huynh ấy dành rất nhiều thời gian để ngồi thiền.

Thông tin hàng ngày