Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Kiếp người trong hơi thở

Trong Quy Sơn cảnh sách có câu: Chuyển tức tức thị lai sanh, nghĩa là khi đổi một hơi thở vào thành một hơi thở ra là ta đã sanh ra đời khác rồi, tức là đời sống của ta bị giới hạn trong một hơi thở.
Thiền sư Thích Thanh Từ

Lời chúc đầu xuân của Thiền sư Thích Thanh Từ

GN - Thiền sư “Đả Táo Đọa”, do đập bể ông Táo mà thành danh. Ngài tu ở vùng núi Xuân Sơn bên Trung Hoa với một số đồ chúng. Một hôm ngài dẫn chúng đi dạo núi, đến gần thung lũng thấy một miếu thờ, dân chúng làm thịt bò, trâu, heo, gà dâng cúng...
Thanh thản ra đi

Thanh thản ra đi

GN - Thay vì ao ước có một cái chết tốt đẹp, ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến.
Tại sao phải tu Thiền?

Tại sao phải tu Thiền?

GN - Hành thiền không dễ. Nó đòi hỏi thời gian và nghị lực. Nó cũng đòi hỏi sự kiên định, kỷ luật và đam mê.
Cần có thời gian chuyên tu

Cần có thời gian chuyên tu

GN - Tôi nghĩ rằng người tu muốn có sự chứng đạt trong tu tập thì cần phải có thời gian viễn ly để chuyên tu.
Lợi ích của Thiền

Lợi ích của Thiền

GN - Mỗi người tùy theo hoàn cảnh và trình độ khác nhau mà nương theo pháp tương ưng để tu tập

Thông tin hàng ngày