Bạn có biết nhà tiên tri Vanga không?

GNO - Có một bạn hỏi tôi, có biết nhà tiên tri Vanga người Bulgary không? Tôi bảo biết. Bạn ấy hỏi tôi có tin nhà tiên tri ấy không? Tôi bảo không quan tâm, và rằng tôi chỉ tin nhân quả.

Tĩnh lặng.jpg
Nhìn sâu vào bản thể sanh-trụ-dị-diệt để thấy vô sinh - Ảnh minh họa

Bạn ấy bảo sao không quan tâm, sao không tin, Vanga đã tiên tri đúng nhiều việc, chính xác đến từng ngày-tháng-năm. Tôi bảo, mọi thứ đều là nhân-quả; nhân như vậy, quả như vậy thì dù Vanga có "tiên tri" hay không thì ...sự việc ấy cũng diễn ra theo quy luật của nó.

Mình tin nhân quả để tu chỉnh bản thân mỗi ngày, thiết thực hơn là đi nghe ngóng lời tiên tri. Và một khi đã tin nhân quả, hiểu nhân quả thì nhà tiên tri có nói với mình là lát nữa quả đất sẽ nổ tung mình cũng sẽ mỉm cười, vì đó là nhân quả, và vì sanh-trụ-dị-diệt là đương nhiên. Vì thế, cái quan trọng nhất chính là ở mỗi người, tâm bình thế giới bình, mỗi người có tĩnh lặng (định) rồi thì sanh-tử không còn là chuyện kinh khủng và khó chấp nhận!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày