Từ khóa: Báo mộng
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa từ internet

Vong nhập có thật không?

GNO - Tôi thấy có nhiều người hay kể chuyện các thai nhi chết rồi sau đó vong (thần thức) đi theo người nhà (dân gian gọi là vong dựa, vong nhập), chuyện ấy có đúng không? Tôi thường nghe pháp, thấy hiện có nhiều vị giảng là không ủng hộ quan điểm về chuyện vong dựa, vong nhập.