Từ khóa: Bộ kinh
Tìm thấy 3 kết quả
Kinh Phật cho người tại gia

Kinh Phật cho người tại gia

GNO - Tôi là Phật tử cư sĩ, trước đây chùa quê tôi không có trụ trì, chúng tôi thường tụng các kinh như Di Đà, Phổ môn, Hồng danh, Dược Sư, Địa Tạng... Nay duyên lành có thầy về trụ trì, thầy có thỉnh bộ Kinh Phật cho người tại gia cho Phật tử chúng tôi trì tụng. Xin hỏi, phải chăng có những bộ kinh...
Tác phẩm mới xuất bản của Thượng tọa Thích Tâm Thiện

Sách mới: "Kinh Pháp hoa - Giản yếu và Tiểu bản"

GNO - “Giữa nhiều tiếng nói Pháp hoa, tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tiếng nói từ trong tâm của hành giả" - Nhận định của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trong lời giới thiệu sách Kinh Pháp hoa - Giản yếu và Tiểu bản của tác giả Thích Tâm Thiện.