Từ khóa: Bóng cây
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa

Ông Tú

GNO - Dường như cái tư tưởng “Gần mực thì đen” đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân làng Cao Sơn, vô tình biến ông Tú chẳng những cô đơn mà còn trở thành người cô độc trong làng.