Từ khóa: chùa Giác Ngạn
Tìm thấy 2 kết quả
Chân dung Hòa thượng Thích Thiện Hào tại Việt Nam Quốc Tự

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Hào (1911-1997)

Hòa thượng Thích Thiện Hào thế danh là Trương Minh Đạt, sinh ngày 15 tháng 2 năm Tân Hợi 1911 tại làng An Phú Đông, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định - nay là quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thân phụ Ngài là cụ Trương Minh Phát, hiệu Đạt Vinh, thân mẫu là cụ Đinh Thị Cang, ngài là con một trong gia đình.