Từ khóa: chùa Giác Uyển
Tìm thấy 1 kết quả
Pháp tướng Quốc sư Thích Phước Huệ

Lễ húy nhật Quốc sư Thích Phước Huệ (1869-1945)

GNO - Hôm nay, 11-2 (21-1-Quý Mão), tại tổ đình Thập Tháp Di Đà, chùa Phổ Quang, chùa Phước Long (tỉnh Bình Định), chùa Giác Uyển (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)... đồng cử hành lễ húy nhật lần thứ 78 của Quốc sư Thích Phước Huệ (1869-1945).