Chùa Pháp Hoa tổ chức Vu lan, dâng y

GNO - Ngày 30-8 (nhằm ngày 28-7-Bính Thân), tại chùa Pháp Hoa (Q.6, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ Vu lan, dâng pháp y lên chư Tăng.

ANHVG (2).JPG
Cài hoa hồng Vu lan lên áo chư tôn đức chứng minh

Chứng minh buổi lễ có chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Thanh Hùng, HT.Thích Tấn Đạt cùng chư tôn đức BTS PG Q.6, chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn quận cùng đông đảo Phật tử đạo tràng chùa Pháp Hoa, Linh Quang, Vạn Thọ về tham dự.

Tại buổi lễ, Phật tử Đạo tràng chùa Pháp Hoa đã thành kính dâng lời tác bạch cúng dường lên chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu cùng khánh tuế chư tôn Hòa thượng tăng thêm một tuổi hạ.

Sau đó, Phật tử đạo tràng chùa Pháp Hoa đã thành kính cài hoa hồng cho chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử cao niên về tham dự và dâng y cúng dường lên chư tôn Hòa thượng trong buổi lễ.

ANHVG (1).JPG
TT.Thích Minh Quang tác bạch, khánh tuế chư Tăng

ANHVG (5).JPG
Phật tử dâng y cúng dường

Thay mặt cho chư Tăng chùa Pháp Hoa, TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS PG Q.1, trụ trì chùa Pháp Hoa tác bạnh khánh tuế lên chư tôn Hòa thượng về tham dự lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa.

HT.Thích Thanh Hùng đã thay mặt chư tôn Hòa thượng chứng minh đã có lời đạo từ chia sẻ về ý nghĩa của lễ Vu lan - Báo hiếu đối với mỗi người Phật tử cũng như tán thán công đức của chư Tăng, Phật tử chùa Pháp Hoa đã thành kính cúng dường lên chư tôn Hòa thượng nguyện cầu để hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện tiền và cửu huyền thất tổ của quý Phật tử.

Bình An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

GNO - Bài sám Pháp hoa phần đầu nói về Tịnh độ, phần hai nói về Thiền tông là phương pháp tu thiền chủ trương hướng nội.

Thông tin hàng ngày