Từ khóa: chùa tổ
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa

Ơn thầy

GNO - Thân cận người hiền như đi trong sương, lâu ngày thấm áo. Chùa cũ bến sông xưa thay đổi, đò ngang đò dọc cũng không còn, nhưng có vị thầy dắt đệ tử qua sông, áo vờn bay thổi hết mộng Ta-bà.