Từ khóa: chuộc lỗi
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa

Tội “hủy báng kinh sách”

GN - Tuổi trẻ không biết cách tôn trọng và gìn giữ nên tôi đã tùy tiện quăng bỏ sách thánh hiền như các sách truyện khác. Nay tôi có duyên tìm hiểu đạo lý và vô cùng lo sợ vì biết rằng ngày xưa mình đã phạm tội hủy báng kinh sách.