Từ khóa: cõi Phật
Tìm thấy 2 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1169 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đưa mẹ qua sông…

GNO - Bà Mây ngồi trước cửa nhà con gái cả nhìn đàn cỏ sải cánh bay qua dòng sông Hồng. Trên trời những đám mây trắng xốp thong thả trôi dần về phía núi. Dưới chân bà xác pháo giấy lấp lánh bay tung tóe mỗi khi có cơn gió nào thổi đến.