Từ khóa: cơn giận
Tìm thấy 2 kết quả
Khi cái tôi bị khuấy động

Khi cái tôi bị khuấy động

GN - Trong rất nhiều tình huống của cuộc sống, bản ngã luôn có cách để hiện diện và thách thức. Bài học đơn giản vẫn là tập buông bỏ. Buông đến mức tối giản chỉ với một câu hỏi: Nếu phải bỏ hết tất cả, chỉ giữ lại một thứ, thì giữ lại điều gì?