Từ khóa: Cư sĩ Tánh Thuần
Tìm thấy 1 kết quả
Cố Hoà thượng Thích Nhật Lệ

Hoà thượng Thích Nhật Lệ - Vị thầy nặng lòng với quê hương

GNO - Hòa thượng Thích Nhật Lệ, ngài có biệt tài về thơ văn, hò vè, đặc biệt là giọng tụng kinh trên cả tuyệt vời, hùng hồn mà sâu lắng, sang sảng mà vẫn da diết âm điệu thiền vị đầy chất thi ca. Cung cách ứng xử của Hòa thượng trên dưới, trước sau đều thủy chung, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.