Từ khóa: cúng cô hồn
Tìm thấy 4 kết quả
Hàng năm, người Huế luôn nhớ biến cố đau thương này, và tổ chức lễ cúng cơm cháo, đốt lửa sưởi ấm an ủi những người đã vong thân...

Biến cố “thất thủ Kinh đô” trong lòng người Huế

Có lẽ chẳng nơi nào trên thế giới cúng âm hồn mà quy mô tổ chức lại có tính cách toàn dân như ở Huế trong ngày lễ cúng âm hồn 23 tháng 5 ÂL hàng năm. Đây là một hình thức cúng tế mà đơn vị tổ chức nghi lễ vừa thực hiện trong từng gia đình, lại vừa có tính chất cộng đồng một cách tự nguyện...
Vấn đề bố thí (hiến cúng) cho loài ngạ quỷ đã được Đức Phật nói đến trong Kinh tạng Pāli...

Cúng cô hồn có phải tuyên truyền mê tín dị đoan?

GNO - Vừa qua, trên các phương tiện truyền thông có lưu hành đoạn băng thuyết pháp của một vị sư Phật giáo Nam tông (ở chùa HK-Huế) nói về lễ cúng cô hồn là tuyên truyền mê tín dị đoan, cảnh báo các Phật tử chân chính cần lưu tâm. Mong quý Báo cho biết Đức Phật có dạy về cúng cô hồn?
Tùy nhận thức, hiểu biết về Chánh pháp mà mỗi người có quan niệm về cúng vong linh, cô hồn khác nhau...

Cúng vong linh, cúng cô hồn có phải là pháp của đạo Phật?

GNO - Tôi là người theo đạo Phật và muốn hiểu rõ hơn về giáo pháp. Tôi có câu hỏi xin quý Báo trả lời giúp: Cúng vong linh, cúng cô hồn có phải là pháp của đạo Phật? Nếu có, xin vui lòng chỉ giúp Đức Phật dạy các điều ấy trong những kinh nào?