Từ khóa: cúng giao thừa
Tìm thấy 4 kết quả
Vì sao cúng tiễn chư Thiên xong chùa lại thâu chuông mõ?

Vì sao cúng tiễn chư Thiên xong chùa lại thâu chuông mõ?

GNO - Tôi nghe một vài vị thầy nói sau khi làm lễ đưa ông Táo, tiễn chư Thiên về trời thì thâu chuông mõ, tức mọi nghi thức thiền môn như công phu, tụng kinh, bái sám trong chùa cũng ngừng lại, điều ấy có thật không? Tôi tìm trong kinh điển mà không thấy đề cập đến việc đó...
Toàn văn Sớ Giao thừa Giáp Thìn (2024)

Toàn văn Sớ Giao thừa Giáp Thìn (2024)

GNO - Trước yêu cầu của đông đảo bạn đọc, hỏi về nội dung Sớ Giao thừa năm nay (Giáp Thìn 2024), Tổ Công tác bạn đọc đã liên hệ với chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN và được sự hướng dẫn, tùy thuận cung cấp nội dung sau, xin giới thiệu nơi đây để mọi người cần có thể tham khảo, tải xuống để cầu nguyện.
Văn sớ cúng giao thừa

Văn sớ cúng giao thừa

GNO - Nhiều bạn đọc liên lạc hỏi văn khấn giao thừa tại tư gia nên như thế nào, Giác Ngộ Online xin cung cấp nội dung do Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM biên soạn.