Từ khóa: cương kỷ
Tìm thấy 1 kết quả
Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đàm đạo với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại phương trượng tổ đình Viên Minh - Ảnh: Hoàng Độ (2019)

Tùng lâm cương kỷ

GNO - Trong thiền thất đơn sơ, bên chiếc bàn ọp ẹp được đóng từ thời bao cấp, ngài bày tỏ ưu tư về thực trạng của Giáo hội, mong muốn duy trì, bảo đảm sự hòa hợp thanh tịnh của Giáo hội, kỷ cương của tùng lâm.