Danh sách 225 UV chính thức và 45 UV dự khuyết HĐTS khóa VIII

GNO - HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên cao tuổi nhất 76 tuổi và ủy viên trẻ nhất là 30 tuổi; đây là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.

IMG_4441.jpg


Trước yêu cầu của độc giả, GNO xin giới thiệu danh sách sau do VP1 TƯGH cung cấp:

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK2.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK3.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK4.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK5.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK6.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK7.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK8.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK9.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK10.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK11.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK12.jpg
HĐTS NK VIII du khuyet_OK.jpg
HĐTS NK VIII du khuyet_OK2.jpg
HĐTS NK VIII du khuyet_OK3.jpg

Ghi chú: Số thứ tự 142 trong bản danh sách 225 ủy viên chính thức bị khuyết, theo giải thích từ VP I TƯGH dành điền cho 1 ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, do cho đến nay GHPGVN tỉnh Phú Yên vẫn chưa tổ chức được Đại hội tỉnh để suy cử BTS nhiệm kỳ mới.

Tin liên quan: Danh sách Ban Thường trực HĐTS GHPGVN khóa VIII || Tôn danh Ban Thường trực và 96 thành viên HĐCM khóa VIII ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Thông tin hàng ngày