Danh sách đệ trình tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa tại Hội nghị Thường niên kỳ 3-Khóa IX

Hội nghị Thường niên kỳ 3 - Khóa IX GHPGVN diễn ra tại thiền viện Quảng Đức - TP.HCM
Hội nghị Thường niên kỳ 3 - Khóa IX GHPGVN diễn ra tại thiền viện Quảng Đức - TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Hội nghị Thường niên kỳ 3 - Khóa IX GHPGVN thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm gồm: 19 vị từ Thượng tọa được tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng, 77 vị Đại đức lên giáo phẩm Thượng tọa, 25 vị Ni sư lên giáo phẩm Ni trưởng, 202 vị Sư cô được tấn phong giáo phẩm Ni sư. 

Được biết, danh sách này sẽ được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự T.Ư đệ trình Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh xem xét, phê chuẩn.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày