Từ khóa: độc đáo
Tìm thấy 2 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1201 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Độc đáo mô hình kỳ đài bằng tre mừng Phật đản

GNO - Tháp tre tại chùa Lệ Minh do Ban Trị sự GHPGVN H.Triệu Phong chủ trương thực hiện đã tạo nên điểm nhấn độc đáo được kiến tạo bằng tất cả tấm lòng của người con Phật ở vùng đất này cúng dường Đức Thế Tôn, đón mừng ngày đản sinh của Ngài.