Gia Lai: Cung an chức sự, khai đường & kiết giới trường Đại giới đàn Cam Lộ

(GNO-Gia Lai): Hôm qua 25-10, bước qua ngày thứ của Đại giới đàn Cam Lộ, tại Giới trường chùa Minh Thành diễn ra lễ cung an chức sự và cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sư quang lâm giới trường và lễ cung thỉnh khai chung bản kiết giới trường.

Ngoài chư tôn đức Ban Chứng minh còn có chư tôn Thập sư gồm: Đường đầu Hòa thượng: HT. Thích Tắc An; Yết ma A xà lê: HT. Thích Từ Hương; Giáo thọ A xà lê: HT. Thích Minh Thông (đồng thời cũng là Tuyên Luật sư Đại giới đàn Cam Lộ); HT. Thích Viên Quán. 

camlo-1.gif
camlo-2.gif
camlo-3.gif
camlo-4.gif
camlo-5.gif
camlo-6.gif
camlo-13.gif
camlo-7.gif
camlo-8.gif
camlo-11.gif
camlo-9.gif
camlo-14.gif
camlo-15.gif
camlo-10.gif
camlo-16.gif
camlo-17.gif

Chư tôn đức tọa vị hàng Thất sư Tôn chứng gồm: HT. Thích Chơn Lạc;  HT. Thích Quảng Xả; TT. Thích Quảng Bửu; TT. Thích Minh Thông; TT. Thích Đồng Tịnh; TT. Thích Thanh Tùng; TT. Thích Ngộ Tánh. Tứ vị dẫn thỉnh bao gồm chư tôn đức: TT. Thích Lệ Trang; TT. Thích Trung Phú; TT. Thích Quảng Chơn; ĐĐ. Thích Thiện Phước. Tứ vị giám đàn: HT. Thích Thiện Minh; TT. Thích Như Trí; TT. Thích Giác Tâm; TT. Thích Trí Yên.

camllo-19.gif
camlo-20.gif
camlo-18.gif

TT. Thích Lệ Trang khai chung

camlo-22.gif
camlo-20.gif
camlo-21.gif

Song song với lễ cung an chức sự, khai đường, kiết giới trường vào buổi chiều, TT. Thích Lệ Trang chủ trì nghi thức sám hối cho giới tử, đồng thời các giới tử thực tập phương thức chuẩn bị lễ dăng đàn thọ giới vào chiều ngày 26-10-2010.

Sáng hôm nay 26-10, dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội và các tỉnh, thành, Đại giới đàn Cam Lộ chính thức làm lễ khai mạc.

Giác Ngộ Online sẽ liên tục cập nhật thông tin trong những ngày diễn ra Đại giới đàn đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày