Từ khóa: giáo đoàn IV
Tìm thấy 2 kết quả

Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ cúng dường trường hạ tại TP.HCM

GNO - Sáng 2-7, Hòa thượng Minh Lộc, Chánh Thư ký Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ làm trưởng đoàn, cùng chư Tăng Ni các tịnh xá: Ngọc Minh, Ngọc Vân (TP.Thủ Đức), Ngọc Lâm (quận 6), Ngọc Chung (huyện Hóc Môn) đã hướng dẫn Phật tử đến cúng dường các trường hạ tập trung tại TP.HCM.