Hà Nội: Tác pháp thọ an cư tại tùng lâm Quán Sứ

GNO - Sáng 16-4 ÂL (20-5-2019), Chư Tăng, Ni trường hạ Tùng lâm Quán Sứ đã làm lễ tác pháp an cư kiết hạ PL.2563.

Hạ trường cung thỉnh Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ HĐCM GHPGVN đương vi ngôi Đường chủ.

dsc_5697.jpg
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Chánh Duy-na. Mùa an cư năm nay trường hạ tùng lâm Quán Sứ có 34 hành giả (27 Tăng, 7 Ni).

dsc_5771.jpg
Chư vị đối thú tác pháp thọ an cư

Sau nghi lễ bạch Phật, HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêmTrưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư GHPGVN đã có thời pháp, nhắc lại ý nghĩa về xuất xứ, tầm quan trọng của truyền thống an cư kiết hạ đối với người xuất gia.

dsc_5749.jpg
Khóa lễ tại chánh điện chùa Quán Sứ

Nhân đây, Hòa thượng cũng sách tấn các quý vị làm nhiều việc cho Giáo hội, phải giữ tâm thanh tịnh. Các vị Tỳ-kheo làm trách nhiệm trụ trì hay giảng sư vì duyên sự phải di chuyển, thì giữ tâm niệm an cư.

dsc_5763.jpg
34 hành giả an cư tại tùng lâm Quán Sứ

Đối với những vị mới xuất gia thì nên nương nhờ tập chúng an cư, theo đó mới có cơ hội học hỏi kinh nghiệm với những vị đã có thâm niên tu học, có những điều chưa hiểu hoặc thắc mắc, có thể thưa hỏi những vị cao Tăng, giúp mình tăng trưởng Bồ-đề tâm, thực hành đúng chính pháp của Như Lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày