Từ khóa: Hòa thượng Định Thành
Tìm thấy 11 kết quả
[Video] Khai đàn Pháp hội Vu lan tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Khai đàn Pháp hội Vu lan tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Theo chương trình, pháp hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, mùng 9, 10 và 11-7 ÂL (từ 24 đến 26-8-2023). Ngày 11-7 ÂL (26-8-2023), ngày cuối của pháp hội, sau khóa tụng kinh Vu lan sẽ là cung tiến chư hương linh và chẩn tế âm linh, bạt độ cô hồn theo nghi lễ truyền thống Phật giáo miền Nam.