Từ khóa: Hòa thượng Thích Giác Vinh
Tìm thấy 4 kết quả
Thực hiện các nghi thức nhập kim quan trước Gác linh đường Hòa thượng Thích Giác Vinh

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Giác Vinh

GNO - 17 giờ chiều nay, 7-4, tại chùa Thiên Khánh, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 (TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ nhập kim quan nhục thân Hòa thượng Thích Giác Vinh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 6 tân viên tịch.