Từ khóa: Hoà thượng Thích Lệ Trang
Tìm thấy 3 kết quả
[Video] Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

[Video] Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

GNO - Sáng 23 tháng Chạp (2-2), chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện đã về chùa Huê Nghiêm vấn an, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh đạo sư của Phật giáo TP - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024.