Từ khóa: hồi tưởng
Tìm thấy 1 kết quả
Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Ảnh: Bảo Trinh

Tùng lâm cương kỷ

GNO - Trong thiền thất đơn sơ, bên chiếc bàn ọp ẹp được đóng từ thời bao cấp, ngài bày tỏ ưu tư về thực trạng của Giáo hội, mong muốn duy trì, bảo đảm sự hòa hợp thanh tịnh của Giáo hội, kỷ cương của tùng lâm.