Từ khóa: HT Thích Hạnh Thu
Tìm thấy 3 kết quả
Chân dung Hòa thượng Thích Hạnh Thu - Ảnh: Đăng Huy

Tiểu sử Hòa thượng Thích Hạnh Thu (1948-2022)

GNO - Vốn sẵn túc duyên nhiều đời với Phật pháp, được sự đồng ý của song thân, năm 1960, cậu bé Phan Minh đến chùa Pháp Hoa ở làng quận Phú Nhuận, tỉnh Gia Định (nay là quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) thế phát xuất gia với Trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Niệm.
Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện cho lễ nhập kim quan

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Hạnh Thu

GNO - Chiều nay, 27-2, tại chùa Phú Long, quận Phú Nhuận (TP.HCM), Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Hạnh Thu, trụ trì chùa Phú Long tân viên tịch

Thông tin hàng ngày