Từ khóa: HT.Thích Trí Quang
Tìm thấy 3 kết quả
HT.Thích Nguyên Giác (bên trái) cùng với HT.Thích Hải Ấn, HT.Thích Tánh Nhiếp an trí xá-lợi Trưởng lão HT.Thích Trí Quang sau khi trà-tỳ như di huấn - Ảnh: Quảng Điền

Về xá-lợi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

GNO - Trước những thảm họa do tin giả gây ra trong thời đại thông tin, chỉ xin chia sẻ với mọi người đoạn kinh ngắn Đức Phật đã dạy La-hầu-la rèn luyện khả năng hội nhập đời sống của những bậc tôn quý trên đời, không hại mình, hại người...