Từ khóa: kinh Thánh cầu
Tìm thấy 1 kết quả
Một thế giới được thiết lập trên lòng khoan dung, lời nói chân thật và thương yêu; Ảnh minh họa.

Cố kết xã hội và kinh Thánh cầu

NSGN - Tám mục tiêu cho sự phát triển thế giới trong thiên niên kỷ mới đã được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2000 có một chủ đề chung. Đó là sự cố kết xã hội (trong phạm vi toàn cầu). 

Thông tin hàng ngày