Từ khóa:
Tìm thấy 1 kết quả
Tinh khiết

Hạt bụi trong kinh Pháp Hoa

GN - Thông thường, thời gian được quan niệm như một chiều dài vô tận, kéo dài từ quá khứ đến vị lai. Với cách hiểu này, thời gian lâu xa tính bằng số lượng hạt bụi hay còn gọi là vi trần kiếp như trên quả là không thể đo lường được…

Thông tin hàng ngày